banner0_01 banner1_02
bara1
BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE
banner0_05

OBIECTIVUL GENERAL AL SUBPROIECTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI PENTRU INVATAMANTUL RURAL  2005/2006
Accesul elevilor din scoala noastra la un invatamant de calitate, prin dezvoltarea abilitatilor elevilor pentru invatare interactiva, studiu individual, relationare si lucru in echipa, prin intermediul calculatorului si Internet-ului, intr-un spatiu modernizat, amenajat cu sprijinul comunitatii.
ACTIVITATEA  1
Dezvoltarea abilitatilor elevilor pentru alcatuirea fiselor de autor, dictionarelor tematice, referate si portofolii
Descrierea activitatii: Dupa selectarea elevilor s-a stabilit un program de functionare a salii de lectura si un grafic de lucru pentru elevi. Cadrele didactice coordonatoare au indrumat fiecare serie de 10 elevi sa alcatuiasca modele de fise de: autor, lectura, citate, dictionare tematice, referate si portofolii monitorizand progresul acestora pe perioada februarie–mai 2006. Elevii au capatat abilitatile necesare intocmirii fiselor propuse.

ACTIVITATEA  2 
Aplicatii ale calculatorului in invatarea interactiva in cadrul bibliotecii scolare, la cercurile stiintifice ale elevilor si pentru parintii implicati in documentarea pe domenii de interes local.
Descrierea activitatii:perioada de desfasurare aprilie-mai 2006. Cursantii au invatat cateva din functiile de baza ale PC-ului, sistemul operational, sa foloseasca pictograme si ferestre, sa deschida directoare si fisiere, mutarea, copierea, stergerea si redenumirea acestora, facilitatile de printare si deschiderea aplicatiei Word (tehnoredactarea unui text, formatarea caracterelor, inserare imagini, crearea de tabele).

ACTIVITATEA 3
 Elaborarea unui pliant de prezentare intitulat ,,Biblioteca Bogdănești. Istorie și perspective”
.
Descrierea activitatii: Activitatea s-a desfășurat în sala de lectura, amenajata cu patru calculatoare necesare derularii activitatii de concepere și tehnoredactare a pliantului
Pliantul contine date privind istoricul bibliotecii si perspectivele acesteia astfel:
La 18 ianuarie 1986, membrii Comitetului Școlar din comună au hotărât să înființeze pe lângă școală o mică bibliotecă populară. Pentru constituirea unui fond inițial de carte, cei doi învățători din localitate au organizat un bal, iar cu suma strânsă au comandat cărți si reviste pentru completarea fondului de carte in bibliotecă. Pentru prima dată în istoria bibliotecilor publice de la sate s-a prefigurat latura educativă a activității de bibliotecă, organizarea internă a fondului de carte și a împrumutului de publicații. În cadrul bibliotecii s-a inițiat activități comune cultural-economice. Este cazul ,,Ligii Văii Oituzului”, al cărei statut si regulament de funcționare a fost aprobat la 31 decembrie 1902. inițiatorii acestei Ligi au fost învățătorii N. Matei și C.Vasiliu din Bogdănești.
Activitatea Căminului Cultural din Bogdănești a fost prezentată în ziarul ,,Moldova”,astfel:
,,Iată un asezământ care a depășit orice asteptare, Intelectualii comunei Bogdănești au făcut în satul lor un centru cultural care merită toată atenția”
Perspective:
Proiectul Pentru Învățământul Rural  a creat perspective nesperate pentru biblioteca școlii. În anul 2005 s-au primit un număr de 241 volume noi de carti interesante si atractive. Prin derularea Proiectului PIR s-a amenajat o sală de lectură prin achiziționarea de mobilier, calculatoare și prin realizarea de afișe cu un conținut adecvat, asigurându-se un mediu atractiv pentru elevi. Elevii vor putea studia în cadrul sălii de lectură, după orele de curs, cărtile din bibliotecă, vor realiza fise de autor și de lectură, având posibilitatea să le tehnoredacteze pe calculator. Conexiunea la Internet a permis accesul elevilor spre o lume nesfârșită a cărții, spre o bibliotecă virtuală, fascinantă și accesibilă. Biblioteca va lărgi porțile cunoasterii pentru tânăra generație. În pas cu nevoia de informație a tinerilor, prin mijloace moderne, folosite și de elevii de la oraș, biblioteca școlară va trezi setea de cunoaștere a elevilor, îmbinând cunoștintele informatice cu informațiile pe care școala le ofera.

ACTIVITATEA  4
Proces literar “Nică-personajul amintirilor mai există printre noi?”
Descrierea activitatii:
Această activitate din cadrul subproiectului a vizat aprofundarea cunoștințelor de literatură ale elevilor și din perspectiva interpretării textului literar, prin dramatizarea unor fragmente din romanul autobiografic ,,Amintiri din copilărie” de Ion Creangă.
Impactul elevilor cu textul ne-a sugerat o activitate de tipul ,,procesului literar” intitulată sugestiv ,,Nică- personajul amintirilor, mai există printre noi?”
Parcurgând firul celor mai cunoscute întâmplări din copilăria scriitorului elevii participanți au avut de partea lor, atat textul clasic oferit de romanul lui Ion Creangă, cat și o abordare nouă, din perspectiva contemporană asupra personajelor din textul prezentat.
Mijloacele specifice oferite de Procesul literar în sine și anume: avocatul apărării, procurorul, instanța de judecată, martorii apărării și ai acuzării – au permis o activitate dinamică și interactiva.

ACTIVITATEA 5

 Targ de carte organizat cu ocazia Zilei Comunei Bogdanești
Descrierea activitatii:
 In ziua de 23 iunie 2006 a avut loc diseminarea activităților 1 si 2 si desfasurarea activitatii ,,Targ de carte” din cadrul subproiectului PIR.
 Fiind Sărbătoarea tradițională a satului s-au desfășurat o serie de activități specifice, dintre care amintim:
-inaugurarea sediului nou al Primăriei Bogdănești –sfințirea și recepția localului,
-vizitarea de către invitați a școlii si a sălii de lectură amenajate prin subproiectul PIR,
-diseminarea activităților 1 și 2 din cadrul subproiectului PIR prin prezentarea de diapozitive și microfilme referitoare la modul de desfăsurare a acestor activități,
-prezentarea pliantului reprezentând desfășurarea activității nr. 3,
-derularea activității 4 prin prezentarea Procesului literar,
-promovarea datinilor și obiceiurilor specifice satului respectiv ,,Sarbătoarea de Sânziene” prin prezentarea de către elevii claselor II-IV a unui program artistic ,,Flori de Sânziene” urmat de prezentarea unei suite de dansuri populare specifice zonei de către elevii clasei a III- a A si elevii absolvenți ai școlii,
-donatie de carte pentru Biblioteca școlară din partea participantilor la desfășurarea activității.
În ziua de 24 iunie 2006, manifestările din ziua precedenta au continuat cu un concurs de fotbal si o sarbătoare câmpenească.
Desfășurarea acestor activități a fost susținută de sprijinul agenților economici din comuna prin sponsorizare cu produse alimentare.

ACTIVITATEA 6
Organizarea unei vizite de studiu la Biblioteca ,,Mihai Eminescu” –Iași
Descrierea activitatii:
“Excursie Iași” a fost realizata în  zilele de 30.11.2006-1.12.2006. In cadrul desfasurării  activității au fost vizitate o serie de institutii, de obiective culturale si turistice :ISJ Bacău, CCD Bacău, UJIP Bacău, Biblioteca Violeta Băjenaru Bacau, Casa Memorială Vasile Alecsandri de la Mircești, Biblioteca Centrala “Mihai Eminescu” – Iași – obiectivul principal al vizitei de studiu , Palatul Culturii , Grupul Statuar al Voievozilor, Casa memoriala „Mihail Sadoveanu”, Bojdeuca lui Ion Creangă, Sala pașilor pierduti - picturile lui Sabin Bălașa.
După ce ne-am încântat privirile cu aceste minunății pentru a ne bucura sufletul am urmărit cu mare atenție concertul susținut de trei tineri la Palatul Culturii într-un recital pe muzică de Motzart. La obiectivele vizitatae elevii îndrumați de cadrele didactice participante au susținut recitaluri de cântece si poezie specifice fiecărui loc în parte.

GALERIE FOTO PROIECT - CLIC PENTRU IMAGINEA MARE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

PROCES-LITERAR1

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

BIBLIOTECA BOGDANESTI. ISTORIE SI PERSPECTIVE

 

bandajos_01
bandajos3_02